10/10/14

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δεκαδικός αριθμός; Ποιος είναι ο μικρότερος;

Ζωγράφισε στον μπλε πίνακα με το ποντίκι σου το σήμα της ανισότητας. Γρήγορα! Πριν τελειώσει ο χρόνος!