28/9/14

Αξία θέσης ψηφίων

Αντιστοίχισε τη θέση των ψηφίων με την αξία τους.