29/12/13

Αιολική ενέργειαΕνέργεια από τον άνεμο

Ενέργεια από τον άνεμο

Σταυρόλεξο

Ολοκληρώστε το σταυρόλεξο και μετά πατήστε "Έλεγχος απάντησης" για να δείτε αν είναι σωστές οι απαντήσεις σας.
      1          
 2             3    
4    5              
 6               
 7               
 8               
 9               
 10               
   11             
              
              

Οριζόντια

4. Με αυτήν αξιοποιείται η δύναμη του ανέμου.
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. O ... είναι μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Κάθετα

1. Από την αιολική ενέργεια μπορούμε να παράγουμε ... .
2. Η λειτουργία της ανεμογεννήτριας έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με τη λειτουργία αυτού.
3. Σε περιοχές με μεγάλη μέση τιμή ανέμων, όπως στη νότια Εύβοια τοποθετούνται ... πάρκα.
5. Στη νότια ... παρατηρούνται πολύ δυνατοί άνεμοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου